گوشه ساقی نامه از آواز بیات اصفهان با صدای استاد کاظمی :

این گوشه به صورت آموزشی است و توضیحات استاد عباس کاظمی درباره جزییات گوشه ،  در میان آن شنیده می شود. این گوشه بعد از کسالت و سکته استاد کاظمی ضبط شده است و به علت مشکل تنفسی بابت مریضی ، آواز کمی سریع تر اجرا شده است.

ساقی نامه استاد عباس کاظمی - مکتب اصفهان - ردیف سید رحیم

ساقی نامه را نخستین بار ، فردوسی در شاهنامه ابداع کرده و وزن و گویش حماسی آن مورد اقبال نظامی و دیگر شاعران قرار گرفته است. ساقی نامه های فردوسی در میان شاهنامه ، منبع الهام نظامی ، برای سرودن ساقی نامه های خویش بوده است. وبه همین ترتیب دیگران نیز از نظامی راه جستند و ساقی نامه تبدیل به سبکی در شعر کلاسیک ایران شد.

******

وجه تسمیه واژه گوشه در موسیقی اصیل ایرانی :

در تعزیه و تعزیه خوانی ، هر کس دارای وظایفی بوده است. تعزیه گردان ها ( کارگردان های امروزی ! ) معمولا نقش " شمر " را در صحنه اجرا می کردند و شرح وظایف دیگران نیز به عهده آنان بوده است. هر کسی در صحنه تعزیه ، جا و مکان مخصوص به خود را داشته و در "گوشه ای" از صحنه ، برای ایفای نقش خود می ایستاد. که نقش خود را با آواز مربوطه ، اجرا می کرد.

مثلا حضرت زینب " دشتی " و حضرت عباس " چهارگاه " می خواند. برای جلوگیری از اشتباه ، هر « گوشه » صحنه ، آواز مخصوص به خود را داشت و تعزیه گردان ، اجرای هر گوشه را به عهده یک نفر می گذاشت.

******

مطالب بالا با کمک یکی از دوستان به نام عرفان تهیه شده که از ایشان تشکر می نمایم. در ضمن مرجع آوازی ایران تنها و تنها ، ردیف سید رحیم است که از میان روایت های مختلف ، روایت استاد عباس کاظمی، کامل تر و صحیح تر از بقیه می باشد. 


نوشته شده توسط امیر مهدی در ساعت 0:10 | لینک  | 
 

سال 1386 را سال کوروش بزرگ بنامیم